نحوه تلفظ صدای /ʃ/ در زبان انگلیسی

نحوه تلفظ صدای /ʃ/ در زبان انگلیسی

/ʃ/

صدای /ʃ/

/ʃ/

صدای /ʃ/ معادل دقیق صدای حرف "ش" در زبان فارسی است. اصلی ترین ترکیبی که در زبان انگلیسی این صدا را تولید می کند "sh" است، مثلا:

Shoe /ʃuː/

Dish /dɪʃ/

گاهی ترکیب حروف " ss" صدای /ʃ/ می دهد، مثلا:

Mission /ˈmɪʃn/

Issue /ˈɪʃuː/

حرف "t" در ترکیب های حروف "tie" و "tia" و "tio" هم صدای /ʃ/ می دهد، مثلا:

Patient /ˈpeɪʃnt/

Essential /ɪˈsɛnʃl/

Option /ˈɑpʃn/

گاهی ترکیب "cia" صدای /ʃ/ می دهد، مثلا:

Special /ˈspɛʃl/

Musician /mjuˈzɪʃn/

در برخی واژه ها حرف "s" صدای /ʃ/ می دهد، مثلا:

Sugar /ˈʃʊɡər/

Sure /ʃʊr/

در تمام وام-واژه هایی که از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شده اند ترکیب حروف "ch" صدای /ʃ/ دارند، مثلا:

Chef /ʃɛf/

Machine /məˈʃin/

ترکیب صدای "sc" گاهی اوقات صدای /ʃ/ می دهد، مثلا:

Conscious /ˈkɑːnʃəs/

بخش قبل
نحوه تلفظ صدای /ʃ/ در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان