آواهای حروف الفبا در زبان انگلیسی

آواهای حروف الفبا در زبان انگلیسی

The Sounds of Alphabet


در این درس با صدا یا آوای عمومی هر یک از حروف الفبا در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

آواهای حروف الفبا

The Sounds of Alphabet

در این بخش همه حروف الفبا را بر اساس آواهایی که تولید می کنند بررسی می کنیم. با دانستن آوایی هایی که هر حرف الفبا دارد می توانید تلفظ و املای خود را تقویت کنید. در جدول زیر می توانید رو به روی هر حرف الفبا صداهایش را مشاهده کنید:

آوا ها حرف الفبا
/ɛ/,/æ/, /ɑː/, /ɒ/, /eɪ/, /eə/ Aa
/b/ Bb
/k/, /s/ Cc
/t/, /d/ Dd
/iː/, /ɪ/, /ɛ/, /ɜː/, /ə/, /ɪə/ Ee
/f/ Ff
/g/, /ʤ/ Gg
/h/ Hh
/eə/, /i/, /ɪ/, /aɪ/ Ii
/ʤ/ Jj
/k/ Kk
/l/ Ll
/m/ Mm
/n/ Nn
/ɒ/, /ɔː/, /ʌ/, /ə/, /əʊ/ Oo
/p/ Pp
/k/ Qq
/r/ Rr
/s/, /z/, /ʃ/ Ss
/t/, /ʧ/ Tt
/ɪ/, /uː/, /u/, /ʌ/ Uu
/v/ Vv
/w/ Ww
/ks/ Xx
/j/, /ɪ/, /aɪ/ Yy
/z/ Zz
بخش قبل
آواهای حروف الفبا در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان