اطلاعات بیشتر در مورد تلفظ زبان انگلیسی

اطلاعات بیشتر در مورد تلفظ زبان انگلیسی

More Information


در این بخش با انواع لهجه ها و استثناها در الفبا و آوای زبان انگلیسی می پردازیم.

لهجه های زبان انگلیسی
English Language Dialects

زبان انگلیسی مانند بقیه زبان‌ها دارای لهجه است. در این درس با رایج‌ترین لهجه‌های این زبان و خصوصیات کلی این لهجه‌ها آشنا خواهید شد.

استثنا در املای زبان انگلیسی
Spelling Exceptions

ساختار نوشتاری زبان انگلیسی دارای استثناهای زیادی است. در این درس با برخی از رایج‌ترین استثناها در نحوه نوشتار در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

لهجه های زبان انگلیسی
English Language Dialects

زبان انگلیسی مانند بقیه زبان‌ها دارای لهجه است. در این درس با رایج‌ترین لهجه‌های این زبان و خصوصیات کلی این لهجه‌ها آشنا خواهید شد.

استثنا در املای زبان انگلیسی
Spelling Exceptions

ساختار نوشتاری زبان انگلیسی دارای استثناهای زیادی است. در این درس با برخی از رایج‌ترین استثناها در نحوه نوشتار در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان