الفبا و تلفظ انگلیسی

الفبا و تلفظ انگلیسی

درس های گام به گام تلفظ


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان انگلیسی است.

لهجه های زبان انگلیسی
English Language Dialects

زبان انگلیسی مانند بقیه زبان‌ها دارای لهجه است. در این درس با رایج‌ترین لهجه‌های این زبان و خصوصیات کلی این لهجه‌ها آشنا خواهید شد.

استثنا در املای زبان انگلیسی
Spelling Exceptions

ساختار نوشتاری زبان انگلیسی دارای استثناهای زیادی است. در این درس با برخی از رایج‌ترین استثناها در نحوه نوشتار در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

لهجه های زبان انگلیسی
English Language Dialects

زبان انگلیسی مانند بقیه زبان‌ها دارای لهجه است. در این درس با رایج‌ترین لهجه‌های این زبان و خصوصیات کلی این لهجه‌ها آشنا خواهید شد.

استثنا در املای زبان انگلیسی
Spelling Exceptions

ساختار نوشتاری زبان انگلیسی دارای استثناهای زیادی است. در این درس با برخی از رایج‌ترین استثناها در نحوه نوشتار در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان