ساختار جمله در زبان انگلیسی

ساختار جمله در زبان انگلیسی

Sentence Structure


در زبان انگلیسی ما چند نوع جمله داریم: جمله ساده، مرکب و پیچیده. این تقسیم‌بندی بر اساس تعداد جمله‌واره‌ها است. در این درس با انواع جملات آشنا می‌شویم.

انواع جمله

Sentence Structure

در زبان انگلیسی ما چند نوع جمله داریم: جمله ساده، مرکب و پیچیده. این تقسیم‌بندی بر اساس تعداد جمله‌واره‌هایی است که یک جمله دارد. در این درس با انواع جملات ساده، مرکب و پیچیده آشنا می‌شویم:

جمله ساده

جمله ساده در زبان انگلیسی تنها از یک جمله‌واره (clause) تشکیل شده است و یک فعل دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children were laughing.

بچه‌ها داشتند می‌خندیدند.

John wanted a new bicycle.

"جان" یک دوچرخه جدید می‌خواست.

All the girls are learning English.

همه دخترها دارند انگلیسی یاد می‌گیرند.

جمله مرکب

جملات مرکب در زبان انگلیسی حداقل از دو جمله واره مستقل (dependent clause) تشکیل می‌شوند. برای متصل کردن دو جمله‌واره به هم دو راه وجود دارد:
1. استفاده از نقطه ویرگول (;). به مثال زیر توجه کنید:

You go; I go.

تو برو؛ منم می‌روم.

2. استفاده از حروف ربط هم‌پایه‌ساز (coordinating conjunctions). لیست زیر رایج‌ترین حروف هم‌پایه‌ساز را نشان می‌دهد:

 • for (برای اینکه)
 • and (و)
 • nor (نه)
 • but (اما)
 • or (یا)
 • yet (با این حال)
 • so (پس)
 • then (سپس)

John shouted and everybody waved.

"جان" داد زد و همه دست تکان دادند.

We looked everywhere but we couldn’t find him.

ما همه جا را گشتیم اما نتوانستیم او را پیدا کنیم.

They are coming by car so they should be here soon.

آنها دارند با ماشین می‌آیند پس به زودی باید به اینجا برسند.

جمله پیچیده

جمله پیچیده در زبان انگلیسی جمله‌ای است که یک جمله‌واره اصلی و مستقل (main clause) و دو یا چند جمله‌واره وابسته (dependent or subordinate clause) داشته باشد. توجه کنید که اگر جمله‌واره وابسته در ابتدا بیاید، بین آن و جمله‌واره مستقل یک ویرگول قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، هیچ علامت نگارشی لازم نیست. معمولا در زبان انگلیسی جمله‌واره اصلی در ابتدا می‌آید و جمله‌واره وابسته با یک حرف ربط وابسته‌ساز در ادامه می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Her father died when she was very young.

وقتی او خیلی کوچک بود پدرش از دنیا رفت.

در لیست زیر می‌توانیم جمله‌واره‌های سازنده و حرف ربط مثال بالا را ببینیم:

 1. Her father died (جمله‌واره اصلی)
 2. when (حرف ربط وابسته‌ساز)
 3. she was very young (جمله‌واره وابسته)

She had a difficult childhood because her father died when she was very young.

او کودکی سختی داشت، زیرا وقتی خیلی کوچک بود پدرش از دنیا رفت.

در لیست زیر می‌توانیم جمله‌واره‌های سازنده و حرف ربط مثال بالا را ببینیم:

 1. She had a difficult childhood (جمله‌واره اصلی)
 2. because (حرف ربط وابسته‌ساز)
 3. her father died (جمله‌واره وابسته 1)
 4. when (حرف ربط وابسته‌ساز)
 5. she was very young (جمله‌واره وابسته 2)

گاهی اوقات جمله‌واره وابسته در ابتدای جمله می‌آید:

Although a few snakes are dangerous most of them are quite harmless.

اگرچه برخی مارها خطرناک هستند، بیشتر آنها کاملا بی‌خطر هستند.

در لیست زیر می‌توانیم جمله‌واره‌های سازنده و حرف ربط مثال بالا را ببینیم:

 1. Although (حرف ربط وابسته‌ساز)
 2. some snakes are dangerous (جمله‌واره وابسته)
 3. most of them are harmless (جمله‌واره اصلی)

یک جمله هم می‌تواند حرف ربط وابسته‌ساز و هم حرف ربط هم‌پایه‌ساز داشته باشد:

Although she has always lived in France, she speaks fluent English because her mother was American and her father was Nigerian.

اگرچه او همیشه در فرانسه زندگی کرده است، خیلی خوب انگلیسی حرف می‌زند چون مادرش آمریکایی بود و پدرش نیجریه‌ای بود.

در لیست زیر می‌توانیم جمله‌واره‌های سازنده و حرف ربط مثال بالا را ببینیم:

 1. Although (حرف ربط وابسته‌ساز 1)
 2. she has always lived in France (جمله‌واره وابسته 1)
 3. she speaks fluent English (جمله‌واره اصلی)
 4. because (حرف ربط وابسته‌ساز 2)
 5. her mother was American (جمله‌واره وابسته 2)
 6. and (حرف ربط هم‌پایه‌ساز)
 7. her father was Nigerian (جمله‌واره وابسته 3)

حروف ربط در انگلیسی

علاوه بر حروف ربطی که قبل‌تر ذکر شد در این بخش با سایر حروف ربط آشنا می‌شویم که بر اساس کاربردشان در جمله دسته‌بندی شده‌اند:

 • حروف ربط تضادساز: although; though; even though; while
 • حروف ربط علت و معلولی: because; since; as
 • حروف ربط مکان: where; wherever; everywhere
 • حروف ربط علت: so that; so; because + want
 • حروف ربط نتیجه‌گیری: so that; so … that; such … that
 • حروف ربط زمان: when; before; after; since; while; as; as soon as; by the time; until
 • حروف ربط شرطی: if; unless; provided (that); as long as

مطالب مرتبط

بخش قبل
ساختار جمله در زبان انگلیسی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان