اطلاعات مرتبط با کشور فرانسه

فرانسه یکی از کشورهای واقع در اروپای غربی است و پایتخت آن پاریس است. این کشور سومین کشور بزرگ قاره اروپاست و از قطب‌های اصلی گردشگری قاره محسوب می‌شود.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

مناطق

Regions

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas