اطلاعات مرتبط با کشور بلژیک

کشور بلژیک در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. پایتخت آن بروکسل است. این کشور با آلمان، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ مرز مشترک دارد.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

مناطق

Regions

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas