اطلاعات مرتبط با کشور اتریش

کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای مرکزی به شمار می رود و پایتخت آن شهر وین است. این کشور سرسبز مهد تمدن موسیقی دنیا محسوب می‌شود.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

ایالت‌ها

Regions

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas