صفت اشاره در زبان ترکی استانبولی

صفت اشاره در زبان ترکی استانبولی

İşaret sıfatları


در این درس به معرفی صفات اشاره (İşaret sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی خصوصیات گرامری این صفات می‌پردازیم.

صفت اشاره

İşaret sıfatları

صفت اشاره صفت‌هایی هستند که در جواب سوال "کدام" می‌آید. صفت‌های اشاره در ترکی استانبولی هم برای جا و مکان و هم برای انسان و اشیا به کار می‌روند.

صفت‌های زیر برای اشاره به اشیا، حیوان و انسان می‌باشند.

معنی صفت اشاره
این Bu
آن Şu
آن، او O

صفت‌های زیر برای اشاره به جا و مکان به کار می‌روند. Orası از şurası دورتر است.

معنی صفت اشاره
اینجا Burası
آنجا Şurası
آنجا Orası

صفت‌های زیر اسم اشاره با حرف اضافه‌ی "در" هستند.

معنی صفت اشاره
در اینجا Burada
در آنجا Şurada
در آنجا Orada

صفت‌های زیر اسم اشاره با حرف اضافه‌ی "به" هستند. oraya از şuraya دورتر است.

معنی صفت اشاره
به اینجا Buraya
به آنجا Şuraya
به آنجا Oraya

صفت‌های زیر اسم اشاره با حرف اضافه‌ی "از" هستند. Oradan از şuradan دورتر است.

معنی صفت اشاره
از اینجا Buradan
از آنجا Şuradan
از آنجا Oradan

نکته

تفاوت اصلی ضمیر bu و şu بر اساس معین و غیر معین بودن موضوع مورد اشاره است.ضمیر bu حالتی معین و ضمیر şu حالتی غیرمعین دارد. چیزی که با şu به آن اشاره می‌شود برای گوینده نامعلوم و ناشناخته است و تا آن زمان درباره‌اش صحبت نشده یا اشاره نشده است. برای مثال، در جمله‌ی " ?Şu çocuk kim این بچه کیست؟ " گوینده شناختی به بچه ندارد و می‌خواهد اطلاعاتی درباره آن کسب کند. کسی که در جواب می‌گوید "Bu çocuk Murat این بچه، مراد است" آن بچه را می‌شناسد و با صفت اشاره‌ی bu اشاره می‌کند. همچنین şu در جملاتی که با احساس ترحم، بی‌تفاوتی، بی‌علاقگی و یا تحقیر همراه باشد به کار می‌رود.

Şu halimize bak!

این وضع ما را ببین!

Şu çocuğa bir kaç lira verdim.

به این بچه (بیچاره) چند لیر دادم.

توجه

برای جمع بستن ضمیرهای bu , şu, o حرف "n" را قبل از پسوندهای جمع می‌نویسیم سپس پسوند جمع را می‌آوریم.
bunlar این‌ها
Şunlar آن‌ها
Onlar آن‌ها

Bunlar benim değil.

این‌ها برای من نیست.

Şu kalem kimin?

آن مداد برای کیست؟

Burası bizim evimiz.

اینجا خانه‌ی ما است.

O kadın benim annem.

آن زن مادر من است.

بخش قبل
صفت اشاره در زبان ترکی استانبولی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری ترکی استانبولی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان