واژه آموزی اسپانیایی

واژه آموزی اسپانیایی


بخش واژه آموزی شامل ده ها دسته متفاوت از واژه های دسته بندی شده اسپانیایی براساس خصوصیات متفاوت، مانند دسته بندی های مطابق سطح، موضوع و همچنین واژه های کتاب هاست.

واژگان کتاب‌های زبان اسپانیایی

واژگان کتاب‌های زبان اسپانیایی

Books Wordlists
4 دسته 44 درس 3203 واژه

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان اسپانیایی دسترسی داشته باشید.

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان اسپانیایی

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان اسپانیایی

Level-based Wordlists
4 دسته 161 درس 4695 واژه

در این بخش لیستی از واژه‌های زبان اسپانیایی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان اسپانیایی

پرکاربرد‌ترین واژه‌های زبان اسپانیایی

Most Common Words
3 دسته 41 درس 1332 واژه

در این بخش لیست‌های طبقه‌بندی شده‌ای از پرکاربردترین واژه‌های زبان اسپانیایی برای شما قابل دسترس است.

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان اسپانیایی

واژگان موضوع‌بندی‌شده زبان اسپانیایی

Words on different Subjects
17 دسته 117 درس 2612 واژه

در این بخش به لیستی از واژگان زبان اسپانیایی که براساس موضوع‌های متفاوت دسته‌بندی شده‌اند، دسترسی خواهید داشت.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان