الفبا و تلفظ اسپانیایی

الفبا و تلفظ اسپانیایی


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان اسپانیایی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان اسپانیایی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان