واژه‌های سطح‌بندی شده زبان اسپانیایی زبان اسپانیایی

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان اسپانیایی زبان اسپانیایی

Level-based Wordlists


در این بخش لیستی از واژه‌های زبان اسپانیایی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

واژگان سطح مبتدی

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح A1 (مبتدی) آشنا می‌شویم.

واژگان سطح اولیه

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح A2 (اولیه) آشنا می‌شویم.

واژگان سطح متوسط

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح B1 (متوسط) آشنا می‌شویم.

واژگان سطح فوق متوسط

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح B2 (فوق متوسط) آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان