عبارات مرتبط با مسکن در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با مسکن در زبان انگلیسی

Accommodation


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با انواع خانه و ساختمان، اجزا و اسباب و اثاثیه خانه در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

انواع خانه و آپارتمان

Types of houses & apartments
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

اجزای خانه

Parts of a house
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

اثاثیه منزل

Furniture
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

صحبت کردن درباره خانه

Speaking about a house
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان