عبارات مرتبط با سلامتی و بیماری در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با سلامتی و بیماری در زبان انگلیسی

Health & illness


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با انواع دردها، ناراحتی‌ها و بیماری‌ها و توصیه‌های پزشکی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

کلیات

Generalities
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

انواع دردها، ناراحتی‌ها و بیماری‌ها

Aches, pains and illnesses
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

شکستگی استخوان و ضرب دیدگی

Fractures & sprains
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 6

بریدگی و زخم

Cuts & wounds
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

مو و ریزش مو

Hair & hail falling
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

چشم و گوش

Eyes & ears
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 8

توصیه‌های پزشکی

Medical advice
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان