عبارات مرتبط با کشورها و شهرها در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با کشورها و شهرها در زبان انگلیسی

Countries and cities


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با کشورها و شهرها در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

صحبت درباره کشورها

Speaking about countries
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

صحبت درباره شهرها

Speaking about cities
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان