عبارات مرتبط با سرگرمی‌ها در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با سرگرمی‌ها در زبان انگلیسی

Hobbies


در این بخش با عبارات مرتبط با سرگرمی‌هایی از قبیل تلویزیون، فیلم و سینما، موسیقی، کتاب، روزنامه و ... در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

کلیات

Generalities
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 6

تلویزیون

Television
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

فیلم و سینما

Movies
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

کتاب و روزنامه

Books and newspaper
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

موسیقی

Music
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

عکاسی

Photography
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

نقاشی و خطاطی

Painting and calligraphy
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

متفرقه

Miscellaneous
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان