عبارات مرتبط با قیافه ظاهری و شخصیت در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با قیافه ظاهری و شخصیت در زبان انگلیسی

Physical appearance & character


در این بخش با عبارات مرتبط با شخصیت و خصوصیات ظاهری افراد از قبیل چهره، قد و جثه، وزن، و ... آشنا می‌شویم.

سن

Age
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

قد و جثه

Height & build
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

وزن

Weight
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

مو

Hair
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

چهره

Face
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

شخصیت

Character
زمان مطالعه: 28 دقیقه تعداد لغات: 115
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان