عبارات مرتبط با پوشاک در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با پوشاک در زبان انگلیسی

Clothing


در این بخش با عبارات کاربردی مرتبط با پوشاک و انواع آن، انواع طرح‌های پارچه و ... در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

لغات مربوط به پوشاک

Clothes, clothing
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 5

پوشیدن و به تن داشتن

Putting on & wearing
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

انواع پوشاک و یقه

Types of clothing & collars
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

صحبت راجع به لباس

Speaking about clothes
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

انواع طرح‌های پارچه

Patterns of materials
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

صحبت راجع به پارچه

Speaking about materials
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

زیپ، دکمه و غیره

Zippers, buttons, etc.
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

کفش، زیورآلات و غیره

Shoes, ornaments, etc
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان