عبارات مرتبط با اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی

عبارات مرتبط با اطلاعات شخصی در زبان انگلیسی

Personal information


در این بخش با عباراتی کاربردی درباره اطلاعات شخصی از قبیل محل و زمان تولد، وضعیت تاهل و مشاغل در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

محل و زمان تولد

Place & date of birth
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 5

وضعیت تاهل

Marital status
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

مشاغل

Jobs
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان