موسیقی انگلیسی My Way به همراه متن و ترجمه

موسیقی انگلیسی My Way به همراه متن و ترجمه

My Way


گروه: Frank Sinatra
آلبوم: My Way
ژانر: Jazz
سال: 1969

My Way

روش خودم

And now, the end is near

And so I face the final curtain

My friend, I'll say it clear

I'll state my case, of which I'm certain

و اکنون (که) پایان نزدیک است

و من مقابل پرده آخر (داستان زندگی‌ام) ایستاده‌ام

دوست من، واضح خواهم گفت

من حرفم را خواهم زد، (حرفی) که از آن مطمئنم

I've lived a life that's full

I've traveled each and every highway

And more, much more than this

I did it my way

زندگی‌ای داشته‌ام پر از اتفاق و تجربه

تک‌تک بزرگراه‌ها را طی کرده‌ام

و مهم‌تر، بسیار مهم‌تر از این

من به روش خودم زندگی کردم

Regrets, I've had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do

And saw it through without exemption

حسرت، چند تایی داشته‌ام

اما کمتر از آن هستند که ذکرشان کنم

آنچه مجبور بودم انجام دهم، انجام دادم

و بدون طفره‌رفتن همه را انجام دادم

I planned each charted course

Each careful step along the byway

And more, much more than this

I did it my way

و من برای تمام راه‌های نقشه‌کشی‌شده برنامه‌ریزی کردم

برای تک‌تک قدم‌های محتاطانه در بیراهه (برنامه‌ریزی کردم)

و مهم‌تر، مهم‌تر از تمام اینها

من به روش خودم زندگی کردم

Yes, there were times, I'm sure you knew

When I bit off more than I could chew [1]

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out [2]

I faced it all and I stood tall

And did it my way

بله، زمان‌هایی بود، مطمئنم تو می‌دانستی

که من بیشتر از آنچه می‌توانستم بجوم، گاز زدم

اما در طول تمام آن کارها، وقتی شک داشتم

قورتش دادم و به بیرون تفش کردم

با همه آنها مواجه شدم و سربلند ایستادم

و به روش خودم زندگی کردم

  1. بیشتر از توانم کاری را انجام دادم
  2. آن کار را انجام دادم و تاوانش را نیز دادم

I loved, I laughed and cried

I had my fill, my share of losing

And now, as tears subside

I find it all so amusing

عشق ورزیدم، خندیدم و گریستم

به‌اندازه سهمم شکست را تجربه کردم

و حالا، همین که اشک‌ها دارند زدوده می‌شوند

همه آن کارها به‌نظرم بسیار جالب می‌آیند

To think I did all that

And may I say, not in a shy way

Oh no, oh no, not me

I did it my way

فقط فکر اینکه همه آن کارها را کردم

و اجازه دهید بگویم که با شرمندگی انجامشان ندادم

اوه نه، اوه نه، من نه

من به روش خودم زندگی کردم

For what is a man, what has he got

If not himself, then he has naught

To say the things he truly feels

And not the words of one who kneels

The record shows I took the blows

And did it my way

Yes, it was my way

چرا که انسان چیست، چه چیزی دارد

اگر خودش نباشد، هیچ چیزی ندارد

باید آنچه را که واقعاً حس می‌کند، به ‌زبان آورد

نه حرف کسی را که به‌زانو درآمده

تاریخ نشان می‌دهد که من سختی‌ها را به ‌جان خریدم

و به روش خودم زندگی کردم

بله، به روش خودم بود

نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان