موسیقی انگلیسی Let It Be به همراه متن و ترجمه

موسیقی انگلیسی Let It Be به همراه متن و ترجمه

Let It Be


گروه: The Beatles
آلبوم: Let It Be
ژانر: Rock
سال: 1970

Let It Be

رها کن

When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me

وقتی که با لحظات دشواری مواجه می‌شوم، "مادر ماری" پیش من می‌آید

Speaking words of wisdom, “let it be”

حکیمانه می‌گوید: «رها کن»

And in my hour of darkness, she is standing right in front of me

و در لحظات تاریکی‌ام، او درست مقابل من می‌ایستد

Speaking words of wisdom, “let it be”

حکیمانه می‌گوید: «رها کن»

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Whisper words of wisdom

حکیمانه نجوا کن

Let it be

رها کن

When the brokenhearted people living in the world agree

و هنگامی که افراد دل‌شکسته دنیا موافق باشند

There will be an answer, let it be

پاسخی خواهد بود، رها کن

For though they may be parted, there is still a chance that they will see

گرچه آن‌ها از هم جدا هستند، اما هنوز شانسی برای دیدن وجود دارد

There will be an answer, let it be

پاسخی خواهد بود، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Yeah, there will be an answer

آره، پاسخی خواهد بود

Let it be

رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Whisper words of wisdom

حکیمانه نجوا کن

Let it be

رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, yeah, let it be

رها کن، آره، رها کن

Whisper words of wisdom

حکیمانه نجوا کن

Let it be

رها کن

And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me

و هنگامی که شب، ابری است، هنوز نوری هست که بر من می‌تابد

Shine on 'til tomorrow, let it be

تا فردا می‌تابد، رها کن

I wake up to the sound of music,

با صدای موسیقی از خواب بیدار می‌شوم

Mother Mary comes to me

"مادر ماری" پیش من می‌آید

Speaking words of wisdom, let it be

حکیمانه می‌گوید: «رها کن»

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, yeah, let it be

رها کن، آره، رها کن

There will be an answer

پاسخی خواهد بود

Let it be

رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, yeah, let it be

رها کن، آره، رها کن

Whisper words of wisdom

حکیمانه نجوا کن

Let it be

رها کن

نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان