مجموعه کتاب‌های یدی ایکلیم (Yedi İklim)

مجموعه کتاب‌های یدی ایکلیم (Yedi İklim)

Yedi İklim


مجموعه کتاب‌های یدی ایلیم (Yedi İklim) شامل چهار کتاب آموزشی تا سطح پیشرفته برای یادگیری زبان ترکی استانبولی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان