الفبا و تلفظ عربی

الفبا و تلفظ عربی


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان عربی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان عربی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان