نحوه تلفظ صدای /ɔː/ در زبان انگلیسی

نحوه تلفظ صدای /ɔː/ در زبان انگلیسی

/ɔː/


صدای /ɔː/

/ɔː/

صدای /ɔː/ معادلی در زبان فارسی ندارد. برای تولید این صدا باید دهان خود را شبیه به صدای "آ" باز کنید اما سعی کنید بگویید "اُ" (این صدا از صدای /ɒ/ بیشتر به "اُ" شبیه است). اصلی ترین ترکیب حروفی که این صدا را تولید می کند "ough" و اصلی ترین حرف "o" است، مثلا:

Thought /θɔːt/

Bought /bɔːt/

Dog /dɔːɡ/

Frog /frɔːɡ/

ترکیب دیگری که این صدا را تولید می کند " oa" است، مثلا:

Abroad /əˈbrɔːd/

Broad /brɔːd/

ترکیب های "al" و "all" با صدای /ɔː/ تلفظ می شوند، مثلا:

Almost /ˈɔːlmoʊst/

Ball /bɔːl/

ترکیب های "aw" و "au" با صدای /ɔː/ تلفظ می شوند، مثلا:

Dawn /dɔːn/

Author /ˈɔːθər/

ترکیب های "or"، "oar"، "our"، "ar" و "awer" با صدای /ɔː/ تلفظ می شوند، مثلا:

More /mɔːr/

Roar /rɔːr/

Four /fɔːr/

Warm /wɔːrm/

Drawer /drɔːr/

مطالب مرتبط

بخش قبل
نحوه تلفظ صدای /ɔː/ در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان