حروف ترکیبی زبان انگلیسی

حروف ترکیبی زبان انگلیسی

Digraphs


در زبان انگلیسی گاهی یک ترکیب دوتایی یا سه‌تایی از حروف یک تلفظ جدید را با هم می‌سازند. در این درس با رایج‌ترین این ترکیب‌ها آشنا خواهید شد.

حروف ترکیبی زبان انگلیسی

Digraphs

در زبان انگلیسی با ترکیب دو حرف ممکن است یک صدای جدید ساخته شود. به این صداهای ترکیبی در انگلیسی حروف ترکیبی (diagraph) می گویند. مثلا از ترکیب s و h صدای sh ساخته می شود. در زبان فارسی این قانون وجود ندارد و هر صدایی، حرف مخصوص به خودش را دارد، یعنی صدای /ʃ/ در زبان فارسی حرف مجزای "ش" را دارد. گاهی هم چند حرف کنار هم یک صدا می سازند، مثلا: sch. در جدول زیر می توانید حروف ترکیبی در زبان انگلیسی را ببینید:

مثال آواها حرف ترکیبی
sheep /ʃ/ Sh
Church, Christ, champagne /tʃ/, /k/, /ʃ/ Ch
Thin, then /θ/, /ð/ Th
Whole, while /w/, /h/ Wh
Ghost, enough /ɡ/, /f/ Gh
Physics /f/ Ph
Check /k/ Ck
Thing /ŋ/ Ng
Conscious, scene /s/, /ʃ/ Sc
rhythm /r/ Rh
Wrong /r/ Wr
zhoosh /ʒ/ Zh
Knife /n/ Kn
Pneumonia /n/ Pn
Pterodactyl /t/ Pt
Psychology /s/ Ps

مطالب مرتبط

بخش قبل
حروف ترکیبی زبان انگلیسی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان