الگوهای فعلی در زبان انگلیسی

الگوهای فعلی در زبان انگلیسی

Verb Patterns


ساختار یک جمله‌واره در زبان انگلیسی به فعل و جایگاه آن در جمله بستگی دارد. در این درس با چهار ساختار جمله‌واره که با چهار نوع فعل ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم.

الگوهای فعلی

Verb Patterns

ساختار یک جمله‌واره (clause) به فعل و جایگاه آن در جمله بستگی دارد. در زبان انگلیسی افعال انواع مختلفی دارند (مثلا گذرا، ناگذر، ربطی و ...) که هر کدام از این افعال با ساختار خاصی در جملات می‌آیند. در ادامه با چهار ساختار جمله‌واره که با چهار نوع مختلف فعل ساخته می‌شوند آشنا می‌شویم:

جمله‌واره با فعل ناگذر (intransitive verbs)

در جمله‌هایی با فعل ناگذر ساختار جمله به این صورت است: اسم (فاعل) + فعل ناگذر. به یک مثال توجه کنید:

N(=noun) + V(=verb): (John) + (smiled).

"جان" خندید.

جمله‌واره با فعل گذرا (transitive verbs)

ساختار جمله‌هایی که با فعل گذرا هستند به این صورت است: اسم (فاعل) + فعل گذرا + اسم (مفعول). به مثال زیر توجه کنید (البته توجه کنید که در ترجمه فارسی این ترتیب متفاوت خواهد بود):

N + V + N: (We) + (had been playing) + (football)

ما داشتیم فوتبال بازی می‌کردیم.

جمله‌واره با فعل ربطی (linking verbs)

ساختار جمله‌هایی که با افعال ربطی می‌آیند به این صورت خواهد بود: اسم (فاعل) + فعل ربطی + صفت. افعال ربطی افعالی هستند که نه گذرا هستند و نه ناگذر، مثل افعالی نظیر (be, look, seem. appear)، مثلا:

N + V + Adj : (She) + (looked) + (happy)

او خوشحال به نظر می‌رسید.

جمله‌واره با فعل عبارتی (phrasal verbs)

ساختار جمله‌هایی که افعال عبارتی دارند به این دو صورت خواهد بود: برای افعال جدانشدنی به صورت "اسم (فاعل) + فعل + حرف اضافه + اسم (مفعول)" و برای افعال جدا شدنی به صورت "اسم (فاعل) + فعل + اسم (مفعول) + حرف اضافه" است. افعال عبارتی فعل‌هایی هستند که با یک یا دو حرف اضافه همراه باشند. فعل‌های عبارتی یا به صورت جدانشدنی یا جدانشدنی هستند، یعنی یا حرف اضافه بلافاصله بعد از فعل می‌آید یا با فاصله از فعل. مثلا:

N + V + p + N (She) + (gave) +(back) + (the money)

او پول را پس داد.

N + V + N + p (She) + (gave) + (the money) + (back)

او پول را پس داد.

مطالب مرتبط

بخش قبل
الگوهای فعلی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان