گزاره‌های نقل قول در زبان انگلیسی

گزاره‌های نقل قول در زبان انگلیسی

Reporting: Reports and Summaries


در این درس می‌خواهیم درباره گزاره‌های نقل قول صحبت کنیم. نقل قول در زبان انگلیسی دو نوع است: مستقیم و غیر مستقیم. برای مطالعه در این باره این درس را بخوانید.

گزاره‌های نقل قول

Reporting: Reports and Summaries

در این درس می‌خواهیم درباره گزاره‌های نقل قول صحبت کنیم. نقل قول در زبان انگلیسی تنها بیان کردن نظرات یک نفر نیست، بلکه برای نشان دادن و بازگو کردن هر نوع عمل فکری (مثلا guess, decide, think) و هر نوع عمل کلامی (مثلا promise, threaten, explain) باید از گزاره‌های نقل قول (reporting language) استفاده کنیم.
ما در زبان انگلیسی به دو نوع می‌توانیم نقل قول کنیم: نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم.

نقل قول مستقیم

در نقل قول مستقیم ما عینا حرف‌هایی که زده شده را نقل می‌کنیم. در این کاربرد ما گفته افراد را در علامت نگارشی " " قرار می‌دهیم. (در این نوع نقل قول به هیچ ساختار گرامری خاصی نیاز نداریم.) هنگام ترجمه جمله نقل قول را باید در علامت نگارش «» قرار دهیم.
معمولا برای نقل قول از دیگران از ساختار نقل قول مستقیم استفاده می‌کنیم.

She said, 'It is raining.'

او گفت: «دارد باران می‌بارد.»

نقل قول غیرمستقیم

از نقل قول غیر مستقیم برای اشاره به اعمال فکری (مثلا guess, decide, think) و کلامی (مثلا promise, threaten, explain) استفاده می‌شود. برای نقل قول غیرمستقیم اغلب جملات در زمان گذشته می‌آیند.
در نقل قول غیر مستقیم ما معمولا زمان گفته را یک زمان عقب‌تر می‌بریم. مثلا اگر در زمان حال صحبت شده در نقل قول غیر مستقیم از گذشته استفاده می‌کنیم، یا اگر جمله گذشته باشد برای نقل قول غیر مستقیم گذشته کامل می‌آوریم.

نقل قول جمله عادی
She said (that) it was raining. She said, 'look, it's raining.'
He said he had met him in the theater. He said, 'I met him in the theater.'

در نقل قول غیر مستقیم از روش‌های مختلفی بهره می‌بریم که یکی از آنها استفاده از that است:

Everybody knew that it was Henry’s birthday tomorrow.

همه می‌دانستند که فردا تولد "هنری" است.

She explained that she would do as much as she could to help.

او توضیح داد که او هر کاری از دستش بربیاید برای کمک انجام می‌دهد.

نکته

گذاشتن that در نقل قول غیر مستقیم اختیاری است و می‌توانیم جمله را بدون that هم بنویسیم. تغییری در معنی جمله به وجود نمی‌آید.

Everybody knew it was Henry’s birthday tomorrow.

همه می‌دانستند که فردا تولد "هنری" است.

She explained she would do as much as she could to help.

او توضیح داد که او هر کاری از دستش بربیاید برای کمک انجام می‌دهد.

استفاده از کلمات سوالی wh و گزاره‌های با if

از دیگر روش‌های نقل قول غیر مستقیم استفاده از واژه‌های wh یا گزاره‌هایی با if است. زمانی از این روش استفاده می‌کنیم که بخواهیم پرسش یا جمله‌ای شرطی را دوباره بازگو کنیم. (برای اطلاعات بیشتر به بخش افعال نقل قول مراجعه کنید.)

He was asked what he had been doing the previous night.

از او پرسیده شد که شب قبل چه کارهایی می‌کرده است.

She explained why she went by train rather than by car.

او توضیح داد که چرا به جای با ماشین رفتن با قطار رفت.

به این نکته توجه داشته باشید که در زبان انگلیسی ما معمولا از نقل قول غیر مستقیم به صورت خلاصه کردن استفاده می‌کنیم. یعنی دقیقا گفته را با یک زمان عقب‌تر نمی‌گوییم، بلکه گفته را تغییر داده و خلاصه‌ای از بیانات گفته شده را نقل می‌کنیم. به این مکالمه نگاه کنید و در ادامه به خلاصه مکالمه توجه کنید:

Mary : Oh dear, we’ve been walking for hours. I am exhausted. I don’t think I can go any further. I really need to stop for a rest.

اوه خدایا، ما ساعت‌هاست راه رفتیم. من خسته شده‌ام. فکر نمی‌کنم بیشتر از این بتوانم بروم. من واقعا نیاز به استراحت دارم.

Peter : Don’t worry. I’m not surprised that you’re tired. I’m tired too. I’ll see if I can find a place to sit down, and then we can stop and have our picnic.

نگران نباش. تعجب نمی‌کنم که خسته شده‌ای. منم خسته‌ام. میرم ببینم جایی هست بتوانیم بنشینیم آن وقت می‌توانیم توقف کنیم و پیک نیک داشته باشیم.

اگر بخواهیم مکالمه بین "پیتر" و "ماری" را به طور خلاصه نقل قول کنیم می‌گوییم:

When Mary complained that she was tired out after walking so far, Peter said they could stop for a picnic.

وقتی ماری شکایت کرد که بعد از آن همه راه رفتن خسته شده است، پیتر گفت که می‌توانند برای پیک نیک توقف کنند.

استفاده از زمان‌ها برای نقل قول و خلاصه‌گویی

در نقل قول غیر مستقیم الزامی وجود ندارد که زمان فعل یک زمان به عقب برگردد. به مثال زیر توجه کنید که یک بار در زمان گذشته و یکبار هم در زمان حال آمده است و معنایشان هیچ تغییری نکرده‌اند:

Andrew said, "I am twenty-two years old and I am at University studying engineering".

اندرو گفت: «من بیست و دو ساله و دانشجوی مهندسی هستم.»

Andrew told me that he was 22 he was an engineering student.

"اندرو" به من گفت که بیست و دو ساله و دانشجوی مهندسی است.

Andrew told me that he is 22 he is an engineering student.

"اندرو" به من گفت که بیست و دو ساله و دانشجوی مهندسی است.

استفاده از مصدر با to برای نقل قول و خلاصه‌گویی

افعالی که در زبان انگلیسی برای نقل قول با مصدر با to می‌آیند شامل افعال زیر هستند:
1. افعالی که برای بیان افکار و احساسات استفاده می‌شوند، مثل decide و hope و intend:

2. افعالی که اشاره به اعمال کلامی می‌کنند، مثل agree و promise و refuse:

نقل قول جمله عادی
He agreed to do the shopping for me. I can do the shopping for you if you like.
She refused to help me. I’m sorry. I would love to help you but I’m afraid I can’t.

3. افعالی که همیشه با مصدر با to می‌آیند: (برای اطلاعات بیشتر به بخش افعال + مصدر با to مراجعه کنید.)

 • advise (نصیحت کردن)
 • ask (پرسیدن)
 • encourage (تشویق کردن)
 • invite (دعوت کردن)
 • order (دستور دادن، سفارش دادن)
 • remind (یادآوری کردن)
 • tell (گفتن)
 • warn (هشدار دادن)
 • expect (انتظار داشتن)
 • intend (قصد داشتن)
 • want (خواستن)
 • would like (خواستار بودن، دوست داشتن)
 • would prefer (ترجیح دادن)

مطالب مرتبط

بخش قبل
گزاره‌های نقل قول در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان