ساختار ملکی در جملات پرسشی در زبان انگلیسی

ساختار ملکی در جملات پرسشی در زبان انگلیسی

Possessives questions


در زبان انگلیسی برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزی از واژه پرسشی whose (به معنای مال چه کسی) استفاده می‌کنیم که در این درس با مثال توضیح داده شده است.

ساختار ملکی: پرسشی

Possessives: questions

برای سوال کردن در مورد مالکیت چیزی از واژه پرسشی whose استفاده می‌کنیم که به معنای (مال چه کسی، برای کی) است. این نوع پرسش دو ساختار مختلف دارد که در جدول زیر با این دو ساختار آشنا می‌شویم:

ساختار یک ساختار دو ترجمه فارسی
Whose coat is this? Whose is this coat? آن پالتو مال چه کسی است؟
Whose book is that? Whose is that book? آن کتاب برای کیست؟
Whose bags are those? Whose are those bags? آن کیف ها برای چه کسی است؟

مطالب مرتبط

بخش قبل
ساختار ملکی در جملات پرسشی در زبان انگلیسی
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان