عبارت‌های اسمی در زبان انگلیسی

عبارت‌های اسمی در زبان انگلیسی

Noun Phrase


عبارت اسمی عبارتی است که حداقل از یک اسم یا ضمیر تشکیل می‌شود و می‌تواند یکی از نقش‌های مختلفی داشته باشد. برای شناختن عبارت‌های اسمی این درس را بخوانید.

عبارت‌های اسمی

Noun Phrases

عبارت اسمی عبارتی است که حداقل از یک اسم یا ضمیر تشکیل می‌شود و در جمله می‌تواند یکی از نقش‌های فاعلی، مفعولی یا متممی را داشته باشد. شناختن عبارت‌های اسمی از این نظر اهمیت دارد که می‌توانیم جایگاه بخش‌های مختلف جمله را شناسایی کنیم. در مثال‌های زیر people و I و my house عبارت‌های اسمی محسوب می‌شوند:

People like to have money.

مردم دوست دارند پول داشته باشند.

I am tired.

من خسته‌ام.

My house is near the village.

خانه من نزدیک روستا است.

اهمیت شناخت عبارت اسمی

اهمیت شناخت عبارت اسمی از این نظر است که همه واژه‌های یک عبارت اسمی "یک" نقش در جمله دارند و موقع سوالی کردن یا جا به جا کردن عبارت اسمی باید دقت کنیم که همه واژه‌ها را جا به جا کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

That nine-year-old boy is playing.

آن پسر نه ساله دارد بازی می‌کند.

Is that nine-year-old boy playing?

آیا آن پسر نه ساله دارد بازی می‌کند؟

عبارت‌های اسمی پیش‌رو

وابسته‌های پیش‌رو اسم‌ها یا نشانگرهایی هستند که پیش از هسته اسمی می‌آیند. یک عبارت اسمی می‌تواند به عنوان وابسته پیش‌رو یک نشانگر (determiner) داشته باشد. (اگر یک نشانگر کنار اسمی آمده باشد هر دو با هم عبارت اسمی را تشکیل می‌دهند) در مثال‌های زیر our friends و those houses عبارت‌های اسمی هستند:

Our friends have bought a house in the village.

دوست‌های ما خانه‌ای در روستا خریده‌اند.

Those houses are very expensive.

آن خانه‌ها خیلی گران‌قیمت هستند.

عبارت اسمی می‌تواند علاوه بر یک اسم و یک نشانگر یک یا چند صفت نیز داشته باشد، مثلا Our closest friends و a new house در مثال زیر:

Our closest friends have just bought a new house in the village.

صمیمی‌ترین دوستان ما به تازگی در روستا خانه‌ای خریده‌اند.

عبارت اسمی می‌تواند با یک کمیت‌سنج (quantifier) آغاز می‌شود، در این صورت کمیت‌سنج هم عضو عبارت اسمی محسوب می‌شود، به مثال‌های زیر توجه کنید:

"All those children" go to school here.

همه آن بچه‌ها اینجا مدرسه می‌روند.

"Both of my younger brothers" are married.

هر دو برادر کوچکتر من متاهل هستند.

"Some people" spend a lot of money.

برخی مردم خیلی پول خرج می‌کنند.

نکته

در یک عبارت اسمی، کمیت‌سنج‌ها قبل از نشانگرها می‌آیند اما اعداد بعد از نشانگرها می‌آیند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

My four children go to school here.

چهار فرزند من اینجا به مدرسه می‌روند.

All my children go to school here.

همه بچه‌های من اینجا مدرسه می‌روند.

Those two suitcases are mine.

آن دو چمدان مال من است.

Both those suitcases are mine.

هر دوی این چمدان‌ها مال من است.

ترتیب وابسته‌های پیش‌روی هسته اسمی

لیست زیر ترتیب قرارگیری وابسته‌های پیش‌روی هسته اسمی را به طور خلاصه نشان می‌دهد:

  1. اسم: people; money
  2. نشانگر + اسم: the village, a house, our friends; those houses
  3. کمیت‌سنج + اسم: some people; a lot of money
  4. نشانگر + صفت + اسم: our closest friends; a new house
  5. کمیت‌سنج + نشانگر + اسم: all those children
  6. کمیت‌سنج + نشانگر + صفت + اسم: both of my younger brothers

وابسته‌های پس‌روی هسته اسمی

برخی واژه‌ها و عبارت‌ها در یک عبارت اسمی بعد از اسم می‌آیند و درباره آن اسم توضیح می‌دهند، به این نوع واژه‌ها و عبارات وابسته‌های پس‌رو (subordinate clause) می‌گویند. یک اسم می‌تواند وابسته‌های پس‌روی مختلفی داشته باشد. در ادامه با این وابسته‌ها آشنا می‌شویم:

عبارت حرف اضافه‌ای به عنوان وابسته پس‌رو

عبارت‌های حرف اضافه‌ای حتما از ترکیب یک حرف اضافه با یک یا چند اسم تشکیل می‌شود. معمولا از این عبارت برای توصیف یک اسم استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

a man "with a gun"

مردی با یک اسلحه

the boy "in the blue shirt"

پسری با پیراهن آبی

a loaf "of nice fresh brown bread"

یک قرص نان خوش طعم تازه قهوه‌ای

the house "on the corner"

خانه‌ای در کنج

عبارت ing-دار به عنوان وابسته پس‌رو

این عبارت‌ها از ترکیب یک واژه ing-دار به علاوه یک یا چند واژه دیگر تشکیل می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

the man "standing over there"

مردی که آن جا ایستاده

the boy "talking to Angela"

پسری که با آنجلا صحبت می‌کند

جمله‌واره موصولی به عنوان وابسته پس‌رو

جمله‌واره‌های موصولی جمله‌هایی وابسته‌ای هستند که معمولا با ضمایر موصولی و that می‌آیند و به تنهایی معنایی ندارند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

the man "who we met yesterday"

مردی که دیروز دیدیم

the house "that Jack built"

خانه‌ای که "جک" ساخته

the woman "who discovered radium"

زنی که رادیوم را کشف کرده

جمله‌واره با that به عنوان وابسته پس‌رو

وقتی در جمله اسامی نظیر idea (ایده)، fact (حقیقت)، belief (باور)، suggestion (پیشنهاد) آمده باشد، برای توضیح این اسامی از جمله‌واره‌هایی با that استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He’s still very fit, in spite of "the fact that he’s over eighty."

او هنوز خیلی خوش هیکل است، علیرغم این حقیقت که او بالای هشتاد سال سن دارد.

She got the idea "that people didn’t like her."

او این فکر را داشت که مردم دوستش ندارند.

There was a suggestion "that the children should be sent home."

پیشنهادی شد که بچه‌ها باید به خانه فرستاده شوند.

جمله‌واره با مصدر با to به عنوان وابسته پس‌رو

بعد از ضمایر نامعین مثلا nothing, somewhere, something و ... باید از مصدر با to استفاده کنیم. زمانی از ضمایر نامعین استفاده می‌کنیم که بخواهیم در رابطه با چیز یا کسی نامشخص و مبهم صحبت کنیم:

You should take "something to read".

بهتر است برای خواندن چیزی همراه ببری.

I need "somewhere to sleep".

من به جایی برای خوابیدن نیاز دارم.

عبارت‌های اسمی پیچیده

یک اسم می‌تواند هم وابسته‌های پیش‌رو و هم وابسته‌های پس‌رو داشته باشد، یعنی علاوه بر داشتن صفت و نشانگر و کمیت‌سنج عبارت موصولی، عبارت حرف اضافه‌ای و قید و صفت نیز داشته باشد. به مثال‌هایی از این قبیل عبارات اسمی توجه کنید:

that attractive young woman in the blue dress sitting over there in the corner

آن زن جوان زیبا که لباس آبی پوشیده و آنجا در گوشه‌ای نشسته

the eight-year-old boy who attempted to rob a sweet shop with a pistol

پسر هشت ساله‌ای که تلاش کرد با اسلحه از مغازه آبنبات فروشی دزدی کند

مطالب مرتبط

بخش قبل
عبارت‌های اسمی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان