ساختارهای سوالی در زبان انگلیسی

ساختارهای سوالی در زبان انگلیسی

Question Forms


در این درس با چهار روش سوالی کردن در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم: عوض کردن فعل و فاعل، جابه‌جایی فعل وجهی، سوالی کردن با افعال کمکی و واژه‌های پرسشی whدار.

ساختارهای سوالی

Question Forms

سوالی کردن در زبان انگلیسی به چهار شکل اصلی صورت می‌گیرد:
1. با عوض کردن جای فعل و فاعل جمله.

2. عوض کردن جای modal (فعل کمکی) و فاعل جمله.

3. زمان‌های حال ساده و گذشته ساده فعل کمکی ندارند. ما با استفاده از فعل کمکی do/does حال ساده و با کمک did گذشته ساده را سوالی می‌کنیم:

جمله خبری جمله سوالی
They live here. Do they live here?
John lives here. Does John live here?
Everybody laughed. Did everybody laugh?

4. سوالی کردن با واژه‌های پرسشی wh
کلمه‌های wh در زبان انگلیسی عبارتند از what, when, where, who, which, why و how. برای درست کردن جملات سوالی با این واژه‌ها ابتدا باید جمله را سوالی کنیم (یعنی جای فعل و فاعل را عوض کنیم) بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال بپرسیم حذف می‌کنیم و کلمه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.
(برای اطلاعات بیشتر به بخش جمله‌واره‌های wh مراجعه کنید.)

جمله خبری جمله سوالی
They live here. Where do they live?
I woke up at 7 o'clock. When do you wake up?
I bought an ice cream. What did you buy?

مطالب مرتبط

بخش قبل
ساختارهای سوالی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان