اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر در زبان انگلیسی

-ing forms


این درس درباره اسم مصدر در زبان انگلیسی است. مصدر مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره دارد.

اسم مصدر

ing forms

مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره می‌کند ولی در مصدر زمان و شخص و شمار، معلوم نیست و به همین دلیل مصدر یکی از اقسام اسم به شمار می‌آید. یکی از راه‌های ساختن اسم مصدر یا اسم فعل در زبان انگلیسی اضافه کردن ing به شکل اصلی فعل است که به آن gerund نیز می‌گویند. اسم مصدر در جمله می‌تواند نقش‌ها و جایگاه‌های متفاوت به خود بگیرد. در این بخش ابتدا با دو کاربرد اسم مصدر آشنا می‌شویم.

کاربردهای اسم مصدر

1. اسم مصدر در نقش اسم (as a noun)

I love swimming .

من عاشق شنا کردن هستم.

Swimming is very good for your health .

شنا کردن خیلی برای سلامتی مفید است.

You can get fit by swimming regularly .

شما می‌توانید با منظم شنا کردن خوش هیکل شوید.

نکته

اسم مصدرها تقریبا همیشه اسم غیر قابل شمارش محسوب می‌شوند و جمع بسته نمی‌شوند.

2. اسم مصدر در نقش صفت (as an adjective)

The main problem today is rising prices .

مسئله اصلی امروز قیمت‌های در حال افزایش است.

That program was really boring .

آن برنامه واقعا کسل‌کننده بود.

He saw a woman lying on the floor .

او زنی را دراز کشیده روی زمین دید.

چون اسم مصدر در نقش اسم و صفت از فعل ساخته می‌شود، می‌تواند نقش‌های گوناگونی در جمله به خود بگیرد. مثلا:
1. اسم مصدر به عنوان مفعول (object)

I like playing tennis .

من تنیس بازی کردن را دوست دارم.

Can you imagine living on the moon ?

می‌توانی زندگی کردن در ماه را تصور کنی؟

برخی از افعالی که مفعول ing می‌گیرند عبارتند از:

2. اسم مصدر به عنوان قید (adverb)

You can earn a lot of money by working hard .

شما می‌توانید با سخت کار کردن پول زیادی دربیاورید.

There were several people waiting for the bus .

چندین نفر منتظر اتوبوس بودند.

3. اسم مصدر به عنوان عبارت (clause)

I heard someone saying that .

من شنیدم کسی آن حرف را می‌زد.

4. اسم مصدر به عنوان فاعل (subject)

Learning English is not easy .

یاد گرفتن زبان انگلیسی آسان نیست.

5. اسم مصدر بعد از حروف اضافه (به عنوان مفعول حرف اضافه)

Some people are not interested in learning English .

برخی از مردم علاقه‌ای به یادگیری زبان انگلیسی ندارند.

اسم مصدر می‌تواند در جاهای مختلفی از جمله قرار بگیرد:
1. قبل از اسم

I read an interesting article in the newspaper today .

من امروز مقاله‌ای جالب در روزنامه خواندم.

We saw a really exciting match on Sunday .

ما روز یکشنبه یک بازی بسیار هیجان‌انگیز دیدیم.

پرکاربردترین صفات ing-داری که قبل از اسم می‌آیند عبارتند از:

2. بعد از اسم

Who is that man standing over there ?

آن مرد که آنجا ایستاده است کیست؟

The boy talking to Angela is her younger brother .

پسری که با "آنجلا" حرف می‌زند برادر کوچکترش است.

3. بعد از افعالی نظیر see, watch, hear, smell و ...

I heard someone playing the piano .

من شنیدم کسی پیانو می‌نوازد.

I can smell something burning .

من می‌توانم بوی چیزی در حال سوختن را استشمام کنم.

بخش قبل
اسم مصدر در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان