افعال نقل قول با جمله‌واره در زبان انگلیسی

افعال نقل قول با جمله‌واره در زبان انگلیسی

Reporting Verbs with Clauses


هرگاه در زبان انگلیسی بخواهیم گفته‌ها یا افکار خود یا دیگری را بازگو کنیم از ساختارها و افعال نقل قول استفاده می‌کنیم. برای آشنایی با این افعال کلیک کنید.

افعال نقل قول

Reporting Verbs with Clauses

هرگاه بخواهیم گفته‌ها یا افکار خود یا دیگری را بازگو کنیم از ساختار نقل قول استفاده می‌کنیم. به افعالی که برای نقل قول استفاده می‌شوند افعال نقل قول (Reporting Verbs) می‌گویند. برای نقل قول کردن روش‌های مختلفی وجود دارد:
1. استفاده از جمله‌واره با that
2. استفاده از جمله‌واره با wh و if

فعل نقل قول با جمله‌واره that

برخی فعل‌های نقل قول با ساختار S + V + (that) + clause ساخته می‌شوند. وقتی می‌خواهیم درباره چیزی که یک نفر گفته یا فکرش را کرده صحبت کنیم، از جمله‌واره that استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He said that I had to see a doctor.

او گفت که من باید به دکتر بروم.

I thought that he was being silly.

من فکر کردم که او داشت شوخی می‌کرد.

دقت کنید که ما می‌توانیم that را از این جمله واره‌ها حذف کنیم:

He said I had to see a doctor.

او گفت من باید به دکتر بروم.

I thought he was being silly.

من فکر کردم او داشت شوخی می‌کرد.

با برخی از فعل‌های نقل قول می‌توانیم شنونده یا مخاطب فعل را هم در جمله بیاوریم. این نوع افعال دو مفعولی هستند که مفعول مستقیم آنها معمولا ضمیر مفعولی و مفعول غیر مستقیم آن جمله‌واره that محسوب می‌شود و ساختارشان S + V + O + (that) + clause است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

She reminded him that it was time to go.

او به او یادآوری کرد که وقت رفتن است.

He told me he was a friend of yours.

او به من گفت که از دوستان شماست.

نقل قول با جمله‌واره if و wh

برخی افعال برای بیان خلاصه چیزی، نقل قول، پرسش کردن و بیان مسائل به کار می‌روند، مثل فعل‌هایی که اعمال کلامی را نشان می‌دهند (مثلا ask, wonder, know, think) این افعال با این دو ساختار استفاده می‌شوند:
S + V + wh- + clause
یا
S + V + if + clause

She wondered where she was.

او فکر کرد که او کجا رفته است.

Ken asked if we wanted to go.

"کن" پرسید آیا می‌خواهیم برویم یا نه.

I didn’t know what to do.

من نمی‌دانستم چکار کنم.

He asked if I was ready.

او پرسید آیا آماده شدم یا نه.

با برخی از فعل‌های نقل قول می‌توانیم شنونده یا مخاطب فعل را هم در جمله بیاوریم. این نوع افعال دو مفعولی هستند که مفعول مستقیم آنها معمولا ضمیر مفعولی و مفعول غیر مستقیم آن جمله‌واره that محسوب می‌شود. این افعال با این دو ساختار استفاده می‌شوند:
S + V + O + wh- + clause
یا
S + V + O + if + clause

I told them what he was doing.

من به آنها گفتم که او داشت چکار می‌کرد.

Ken asked us if we wanted to go.

"کن" از ما پرسید آیا می‌خواهیم برویم یا نه.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال نقل قول با جمله‌واره در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان