افعال انعکاسی در زبان انگلیسی

افعال انعکاسی در زبان انگلیسی

Reflexive Verbs


افعال انعکاسی به آن دسته از افعال گفته می‌شود که همراه با یک ضمیر انعکاسی می‌آیند. برای دانستن درباره افعال انعکاسی و قواعد مربوطش این مطلب را مطالعه کنید.

افعال انعکاسی

Reflexive Verbs

افعال انعکاسی به آن دسته از افعال گفته می‌شود که همراه با یک ضمیر انعکاسی می‌آیند (برای اطلاعات بیشتر به بخش ضمایر انعکاسی مراجعه کنید). گاهی با آمدن ضمایر انعکاسی معنای فعل تغییری نکرده و گاهی کاملا معنای فعل عوض می‌شود. در دسته اول ما ضمیر انعکاسی را ترجمه می‌کنیم ولی در بخش دوم معمولا ضمیر انعکاسی به تنهایی ترجمه نمی‌شود.
هرگاه فاعل جمله و مفعول مستقیم به یک فرد اشاره کند، فعل ما جزو دسته اول افعال انعکاسی محسوب می‌شود، به مثال‌های زیر توجه کنید:

I am teaching myself to play the piano.

من دارم به خودم پیانو یاد می‌دهم.

Be careful with that knife. You might cut yourself.

مراقب آن چاقو باش. ممکن است خودت را ببری.

افعال زیر از پرکاربردترین افعال انعکاسی هستند که در حالت انعکاسی معنایشان تغییری پیدا نمی‌کند:

 • cut (بریدن)
 • dry (خشک کردن)
 • hurt (آسیب رساندن)
 • introduce (معرفی کردن)
 • kill (کشتن)
 • prepare (آماده کردن)
 • teach (یاد دادن)

برخی افعال در حالت انعکاسی، معنایشان تغییر می‌کند، مانند این افعال:

 • amuse oneself (خود را سرگرم کردن)
 • apply oneself (زحمت کشیدن)
 • busy oneself (خود را سرگرم کردن)
 • content oneself (بسنده کردن)
 • behave oneself (مودب بودن)
 • blame oneself (خود را مقصر دانستن)
 • distance oneself (دوری کردن)
 • express oneself (اظهار نظر کردن)
 • find oneself (خود را در موقعیتی یافتن)
 • help oneself (از خود پذیرایی کردن)
 • see oneself (تصور کردن)
 • enjoy oneself (خوش گذشتن)

Would you like to help yourself to another drink? = Would you like to take another drink.

دوست دارید یک نوشیدنی دیگر میل کنید؟

I wish the children would behave themselves. = I wish the children would behave well.

ای کاش بچه‌ها مودب باشند.

He found himself lying by the side of the road. = He was surprised when he realized that he was at the side of the road.

او خود را در کنار جاده یافت. = او متعجب شد وقتی فهمید کنار جاده است.

I saw myself as a famous actor. = I imagined that I was a famous actor.

من خودم را هنرپیشه مشهوری تصور می‌کردم.

She applied herself to the job of mending the lights. = She worked very hard to mend the lights.

او در کارش یعنی تعمیر چراغ‌ها بسیار زحمت کشید.

He busied himself in the kitchen. = He worked busily in the kitchen.

او خود را در آشپزخانه سرگرم کرد.

I had to content myself with a few Euros. = I had to be satisfied with a few Euros.

من مجبور بودم به چند یورو بسنده کنم.

نکته

فعل enjoy همیشه باید مفعول داشته باشد:

We all enjoyed the party.

ما همه از مهمانی لذت بردیم.

I really enjoyed my lunch.

من واقعا از ناهارم لذت بردم.

حالا اگر enjoy در جمله مفعول نداشت باید از ضمیر انعکاسی استفاده کنیم:

They all enjoyed = They all enjoyed themselves.

به آنها خیلی خوش گذشت.

I really enjoyed = I really enjoyed myself.

به من واقعا خوش گذشت.

توجه

ما در حالت عادی، با افعالی که بیانگر کاری هستند که خود فرد انجام می‌دهد، مثلا شستن، لباس پوشیدن و اصطلاح کردن و ... (... wash, dress, shave) از ضمایر انعکاسی استفاده نمی‌کنیم. در صورتی از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم که بخواهیم تاکید روی انجام شدن کار داشته باشیم. به مثال‌ها دقت کنید:

He washed in cold water. (مثال درست)

او با آب سرد حمام کرد.

He washed himself in cold water. (مثال نادرست)

He always shaved before going out in the morning. (مثال درست)

او همیشه صبح‌ها قبل از بیرون رفتن از خانه اصلاح می‌کند.

He always shaved himself before going out in the morning. (مثال نادرست)

He dressed himself in spite of his injuries. (برای تاکید)

او علیرغم جراحاتش خودش لباس پوشید.

She’s old enough to wash herself. (برای تاکید)

او آنقدر بزرگ شده که خودش حمام برود.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال انعکاسی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان