صفات ملکی در زبان انگلیسی

صفات ملکی در زبان انگلیسی

Possessives adjectives


صفات ملکی در زبان انگلیسی به ضمایری گفته می‌شود که مالکیت یک اسم را نشان می‌دهد و همیشه قبل از اسم می‌آید. برای آشنایی با این صفات این مطلب را مطالعه کنید.

صفات ملکی

Possessives: adjectives

صفات ملکی (possessives adjectives) به ضمایری گفته می‌شود که مالکیت یک اسم را نشان می‌دهد و همیشه قبل از اسم می‌آید. این صفات نشان می دهد که چه چیزی به چه کسی تعلق دارد. در زبان فارسی این صفت توسط شناسه‌ها یعنی (-َم، -َت، -َش، مان، تان، شان) یا حرف کسره قبل از ضمایر من، تو، او، ما، شما، آنها ترجمه می‌شوند. تفاوت ضمایر ملکی با صفات ملکی در این است که صفت، همیشه قبل از اسم می‌آید ولی ضمیر ملکی به تنهایی جانشین اسم می‌شود و دیگر لازم نیست بعد از آن یک اسم بیاید. در جدول زیر با این صفات آشنا می‌شویم:

صفت ملکی ضمیر مفعولی ضمیر فاعلی
my me I
your you You
his him He
her her She
its it It
our us We
their them They

در سه کاربرد از ساختار ملکی استفاده می‌کنیم.
1. برای نشان دادن مالکیت

That’s our house.

آن خانه ما است.

My car is very old.

ماشین من خیلی قدیمی است.

2. برای نشان دادن روابط خویشاوندی و دوستی

My mother is a doctor.

مادر من یک دکتر است.

3. برای صحبت کردن درباره اعضای بدن

She’s washing her hair.

او دارد مویش را می‌شوید.

I need to clean my teeth.

من باید دندان‌هایم را تمیز کنم.

مطالب مرتبط

بخش قبل
صفات ملکی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان