ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

Personal Pronouns


ضمایر شخصی در زبان انگلیسی جایگزین‌های اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار اسم استفاده می‌شوند. در این بخش با انواع ضمایر شخصی در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

ضمایر شخصی

Personal Pronouns

"ضمیر شخصی" (personal pronouns) واژه‌ای است که در جمله جایگزین اسم خاص می‌شود: یا برای اینکه دوباره آن اسم تکرار نشود یا برای اینکه جمله کوتاه‌تر شود. در این درس می‌خواهیم با کاربرد ضمایر و ساختار دستوری آن در زبان انگلیسی آشنا شویم.

انواع ضمایر شخصی

  1. ضمایر شخصی فاعلی: ضمیری است که جایگزین فاعل جمله می‌شود.
  2. ضمایر شخصی مفعولی: ضمیری است که جایگزین مفعول جمله می‌شود.

ضمیر شخصی فاعلی

ضمیر شخصی فاعلی (subject pronouns) ضمیری است که جایگزین فاعل جمله می‌شود. این ضمایر در فارسی دارای معادل هستند (من، تو، او، ما، شما، آنها) به مثال‌های زیر توجه کنید:

"I" like your dress.

"من" لباس شما را دوست دارم.

"He" is my friend.

"او" دوست من است.

شما می‌توانید ضمایر فاعلی را در جدول زیر مشاهده کنید:

فاعل جمله فارسی انگلیسی
اول شخص مفرد من I
دوم شخص مفرد تو you
سوم شخص مفرد او he/she/it
اول شخص جمع ما we
دوم شخص جمع شما you
سوم شخص جمع آنها they

دو نکته درباره ضمایر شخصی

1. در زبان انگلیسی تفاوتی بر خلاف زبان فارسی بین ضمیر "تو" و "شما" وجود ندارد و برای هر دو از ضمیر "you" استفاده می‌کنند.
2. ضمیر سوم شخص مفرد در انگلیسی سه حالت مختلف دارد. He ضمیر شخصی مفرد مذکر، she ضمیر سوم شخص مفرد مونث و it ضمیر سوم شخص مفرد غیر انسان است. مونث و مذکر بودن اسامی در انگلیسی به جنسیت طبیعی‌شان بستگی دارد.
ضمیر it برای اشاره به حیوانات استفاده می‌شود. البته گاهی هم از ضمایر he و she برای حیوانات نیز استفاده می‌کنیم. اگر از جنسیت اسم مطمئن نیستیم از ضمیر سوم شخص جمع (they) استفاده می‌کنیم.

You could go to a doctor. They might help you.

تو می‌توانی به دکتر بروی. او به تو کمک می‌کند.

چون جنسیت واژه "دکتر" مشخص نیست از they استفاده شد.

ضمایر شخصی مفعولی

ضمایر شخصی مفعولی جایگزین مفعول جمله می‌شوند. در زبان فارسی این ضمایر معادلی ندارد و ما ضمیر مفعولی را با ترکیب حروف اضافه (معمولا "را" و "به") با ضمیر می‌سازیم (به من، برای او ...). این ضمیر دو کاربرد دارد:
1. از ضمایر شخصی مفعولی به جای مفعول جمله استفاده می‌کنیم.

Can you help "me" please?

می‌توانی "به من" کمک کنی؟

I saw "her" in town today.

من امروز "او را" در شهر دیدم.

2. از ضمایر شخصی مفعولی در عبارت‌های حرف اضافه‌ای که نقش متمم دارند بعد از حروف اضافه استفاده می‌کنیم:

I’ll speak "to them".

من "با آنها" صحبت خواهم کرد.

Give it "to him".

آن را "به او" بده.

شما می‌توانید ضمایر مفعولی را در جدول زیر مشاهده کنید:

مفعول جمله ضمایر مفعولی
اول شخص مفرد me
دوم شخص مفرد you
سوم شخص مفرد him/her/it
اول شخص جمع us
دوم شخص جمع you
سوم شخص جمع them

مطالب مرتبط

ضمایر شخصی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان