افعالی که در زبان انگلیسی با that می آیند

افعالی که در زبان انگلیسی با that می آیند

Verbs Followed by That Clause


بعد از برخی افعال در زبان انگلیسی همراه یک جمله‌واره با that می‌آیند و با کمک آن جمله‌واره اطلاعاتی درباره فعل داده می‌شود. در این درس به این افعال می‌پردازیم.

افعالی که با that می‌آیند

Verbs Followed by That Clause

بعد از برخی افعال در زبان انگلیسی همراه با جمله‌واره (clause) با that می‌آیند، مثلا افعالی که درباره فکر کردن است. یعنی بعد از این افعال می‌توانیم با جمله‌واره با that توضیحی درباره آن فعل ارائه دهیم. (برای اطلاعات بیشتر با این افعال به افعال نقل قول مراجعه کنید.)

 • think (فکر کردن)
 • believe (باور داشتن)
 • expect (انتظار داشتن)
 • decide (تصمیم گرفتن)
 • hope (امید داشتن)
 • know (دانستن)
 • understand (فهمیدن)
 • suppose (فرض کردن)
 • guess (حدس زدن)
 • imagine (تصور کردن)
 • feel (احساس کردن)
 • remember (به یاد آوردن)
 • forget (فراموش کردن)

I hope that you will enjoy your holiday.

امیدوارم که از تعطیلات لذت ببری.

She didn’t really think that it would happen.

او واقعا فکر نمی‌کرد که آن اتفاق بیفتد.

I knew that I had seen her somewhere before.

من می‌دانستم که او را قبلا جایی دیده‌ام.

بعد از افعالی که درباره گفتن یا بیان نظر هستند نیز از جمله‌واره با that استفاده می‌کنیم. (برای اطلاعات بیشتر با این افعال به افعال نقل قول مراجعه کنید.)

 • say (گفتن)
 • admit (اعتراف کردن)
 • argue (بحث کردن)
 • reply (جواب دادن)
 • agree (موافقت کردن)
 • claim (ادعا کردن)
 • deny (انکار کردن)
 • mention (اشاره کردن)
 • answer (جواب دادن)
 • complain (شکایت کردن)
 • explain (توضیح دادن)
 • promise (قول دادن)
 • suggest (پیشنهاد کردن)

They admitted that they had made a mistake.

آنها اعتراف کردند که مرتکب اشتباه شدند.

She argued that they should invest more in the business.

او بحث کرد که آنها باید بیشتر در کسب و کار سرمایه‌گذاری کنند.

The children complained that they had nothing to do.

بچه‌ها شکایت کردند که هیچ کاری برای انجام دادن ندارند.

نکته

فعل tell و برخی افعالی که مربوط به گفتن و بیان نظر هستند تقریبا همیشه با یک مفعول غیرمستقیم می‌آیند، یعنی همراه با یک اسم به علاوه that clause می‌آیند. بعد از فعل اصلی ضمیر مفعولی یا اسم مفعول می‌آوریم و به عنوان مفعول غیرمستقیم از مصدر با to استفاده می‌کنیم:

 • tell (گفتن)
 • convince (متقاعد کردن)
 • persuade (متقاعد کردن)
 • inform (آگاه کردن)
 • remind (یادآوری کردن)

We tried to tell them that they should stop what they were doing.

ما سعی کردیم به آنها بگوییم که باید دست از کاری که می‌کردند بردارند.

The police informed everybody that the danger was over.

پلیس به همه اطلاع داد که خطر رفع شده است.

بعد از برخی اسم‌ها، به عنوان وابسته پس‌رو (اسم یا اسم‌هایی که بعد از هسته اسمی می‌آیند و توضیحی برای هسته اسمی ارائه می‌کنند) that clause می‌آید. دسته اول این اسامی عبارتند از:

 • advice (نصیحت)
 • belief (باور)
 • claim (ادعا)
 • feeling (احساس)
 • argument (بحث)
 • hope (امید)
 • promise (قول)
 • report (گزارش)
 • guess (حدس)
 • opinion (نظر)
 • idea (ایده)

He made a promise that he would do all he could to help.

او قول داد که هر کاری بتواند برای کمک انجام می‌دهد.

I had a funny feeling that something was wrong.

من احساس عجیبی داشتم که یک چیزی اشتباه بود.

دسته دوم اسامی که بعدشان به عنوان وابسته پس‌رو جمله‌واره با that می‌آید عبارتند از:

 • fact (حقیقت)
 • advantage (منفعت)
 • effect (تاثیر، اثر)
 • possibility (امکان)
 • chance (شانس، فرصت)
 • danger (خطر)
 • evidence (مدرک)
 • problem (مسئله)
 • difficulty (مشکل)

She pointed out the danger that they might be left behind.

او به این خطر اشاره کرد که آنها ممکن است پشت سر جا بمانند.

There was a chance that we would succeed

شانس این وجود داشت که ما موفق شویم.

نکته

اگر بعد از این اسامی فعل be بیاید، بعد از فعل be برای توضیح بیشتر اسم از جمله‌واره that استفاده می‌کنیم. یعنی اگر این اسامی به عنوان فاعل جمله باشند بعد از فعل be برای کامل کردن جمله می‌توانیم جمله‌واره با that بیاوریم :

 • danger (خطر)
 • problem (مشکل، مسئله)
 • chance (شانس، فرصت)
 • possibility (امکان، احتمال)
 • fact (حقیقت)

The danger is that we will be left behind.

خطر این است که ما جا خواهیم ماند.

The fact is that it is getting very late.

حقیقت این است که دارد خیلی دیر می‌شود.

بعد از صفاتی که احساسات را بیان می‌کنند، برای توضیح دادن درباره دلیل آن احساس از جمله‌واره با that استفاده می‌کنیم:

 • pleased (خشنود)
 • sorry (متاسف)
 • happy (خوشحال)
 • unhappy (ناراحت)
 • sad (ناراحت)
 • excited (هیجان‌زده)
 • glad (خوشحال)
 • disappointed (ناامید)
 • afraid (متاسف)

I am sorry that you can’t come.

متاسفم که نمی‌توانی بیایی.

Everybody was pleased that the danger was past.

همه خوشحال بودند که خطر رفع شده است.

It is lucky that you were able to drive us home.

شانس آوردیم که تو توانستی ما را به خانه برسانی.

توجه کنید

ما همیشه می‌توانیم that را از جمله‌واره that clause حذف کنیم:

They admitted [that] they had made a mistake.

آنها اعتراف کردند (که) مرتکب اشتباه شدند.

The police informed everybody [that] the danger was over.

پلیس به همه اطلاع داد خطر رفع شده است.

I am sorry [that] you can’t come.

متاسفم نمی‌توانی بیایی.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعالی که در زبان انگلیسی با that می آیند
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان